Kết quả U23 Việt Nam 7-0 U23 Singapore: Chiến thắng hủy diệt, soán ngôi đầu của Thái Lan

Kết quả U23 Việt Nam 7-0 U23 Singapore: Chiến thắng hủy diệt, soán ngôi đầu của Thái Lan

Highlight U23 Việt Nam 7-0 U23 Singapore: Chiến thắng hủy diệt, soán ngôi đầu của Thái Lan90+5: 7-0