Các golfer cầu an cho Tiger Woods

Các golfer cầu an cho Tiger Woods

“Barbara và tôi vừa hay tin. Chúng tôi rất lo và sẽ cầu nguyện cho Tiger. Mong cậu ấy sớm bình phục”