Mu Shuai muốn đào một chủ sở hữu góc cũ để gặp thiếu niên Manchester United để quảng bá nó cho một nhóm Prediksi Kedai Bola

Mu Shuai muốn đào còi của ngôi nhà của Old Dong.Thiếu niên Manchester United đã quảng bá nó cho một đội [Prediksi Kedai Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 26 tháng 12: Đội La Mã trong Giáng sinh trong một tuần, Huấn luyện viên Mourinho trở lại London, Vương quốc Anh để đi cùng mọi người cùng nhau lễ Giáng sinh.