phản lưới nhà

phản lưới nhà

Ramos tự biến mình thành trò cười với một pha phản lưới nhà và một quả pen xịt【phản lưới nhà】:​Sergi