2000 người tham gia tổng duyệt Lễ khai mạc SEA Games 31

2000 người tham gia tổng duyệt Lễ khai mạc SEA Games 31

Điểm nhấn của buổi lễ là những tiết mục đặc sắc với 3 chương, 5 đại cảnh chú trọng vào các yếu tố vă