HAGL củng cố nội binh, gia hạn 3 năm với thủ môn gốc Quảng Ninh

HAGL củng cố nội binh, gia hạn 3 năm với thủ môn gốc Quảng Ninh

Sau tiền đạo Washington Brandao (gia hạn 1 năm) vàtrung vệ Hữu Tuấn (3 năm),HAGL tiếp tục gia hạn 3