VĐV Việt Nam tập luyện từ sáng sớm, hợp với đồ ăn ở Olympic Tokyo

VĐV Việt Nam tập luyện từ sáng sớm, hợp với đồ ăn ở Olympic Tokyo

Sáng sớm 19/7, bộ đôi Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo của đội Rowing đã di chuyển ra hồ tập luyện. Cả