HLV Park Hang-seo nói về sự thay thế Văn Xuân và U.23 Thái Lan

HLV Park Hang-seo nói về sự thay thế Văn Xuân và U.23 Thái Lan

“Hôm nay, sau khi chấn thương Văn Xuân đã phải đến bệnh viện bằng xe cứu thương. Trước tiên, chúng t