Người Việt ở Campuchia đi khắp Phnom Penh 3 ngày để tìm U23 Việt Nam

Người Việt ở Campuchia đi khắp Phnom Penh 3 ngày để tìm U23 Việt Nam

Còn vài ngày nữa mới đến thời gian diễn ra trận đấu nhưng không khí cổ vũ bóng đá của người Việt tại