Futsal Việt Nam cần chuyên nghiệp để hút người xem

Futsal Việt Nam cần chuyên nghiệp để hút người xem

Giai đoạn 1 của VCK giải đấu năm nay diễn ra tại Đà Lạt và đây cũng là lần đầu tiên thành phố ngàn h