Thủy Điện Hòa Bình thử thách cho các Runner ở giải chạy bán Marathon

Thủy Điện Hòa Bình thử thách cho các Runner ở giải chạy bán Marathon

Để góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và thiết t