Trốn việc đi xem chiến thắng lịch sử của tuyển Anh, nữ nhân viên bị sa thải cay đắng

Trốn việc đi xem chiến thắng lịch sử của tuyển Anh, nữ nhân viên bị sa thải cay đắng

Lúc này, không rõ Nina Farooqi có hối hận với quyết định trốn việc đi xem bóng đá của mình hay không