Duy Mạnh chưa thể tháo đai bảo vệ vai, tự lái xe đến sân xem Hà Nội FC đá giao hữu

Duy Mạnh chưa thể tháo đai bảo vệ vai, tự lái xe đến sân xem Hà Nội FC đá giao hữu

https://sport5.vn/duy-manh-chua-the-thao-dai-bao-ve-vai-tu-lai-xe-den-san-xem-ha-noi-fc-da-giao-huu-