Khổ như làm đội trưởng của Đức Huy: Từ đòi chia tiền công trên MXH đến bị gọi là em trai và “thằng cu kia”

Khổ như làm đội trưởng của Đức Huy: Từ đòi chia tiền công trên MXH đến bị gọi là em trai và “thằng cu kia”

Trong một đoạn bình luận trên mạng xã hội facebook vào tối 8/7, Đức Huy không ngần ngại đề nghị với