HLV Park Hang-seo chắp tay sau lưng biểu diễn tâng bóng hai chân như một

HLV Park Hang-seo chắp tay sau lưng biểu diễn tâng bóng hai chân như một

Trong khoảng thời gian đợi các học trò khởi động, HLV Park Hang-seo đã biểu diễn kĩ thuật với trái b