Đang bận “cuốc đất”, golfer kinh hãi phát hiện một con vật kỳ dị leo lên túi, cắt đứt cả gậy golf

Đang bận “cuốc đất”, golfer kinh hãi phát hiện một con vật kỳ dị leo lên túi, cắt đứt cả gậy golf

“Quái vật” không mời mà đến cắt đứt gậy của golferTrong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội Red

Đang bận “cuốc đất”, golfer kinh hãi phát hiện một con vật kỳ dị leo lên túi, cắt đứt cả gậy golf

Đang bận “cuốc đất”, golfer kinh hãi phát hiện một con vật kỳ dị leo lên túi, cắt đứt cả gậy golf

“Quái vật” không mời mà đến cắt đứt gậy của golferTrong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội Red