Chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá: Không phải làm cho có

Chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá: Không phải làm cho có

Không xuất hiện hình ảnh các thành viên trên sân quỳ gối trước mỗi trận đấu, để bày tỏ sự ủng hộ chố