Bruno Fernandes ‘lên đời’, muốn đổi số áo ở MU

Bruno Fernandes ‘lên đời’, muốn đổi số áo ở MU

Tiền vệ Bồ Đào Nha thừa nhận, anh muốn mặc áo số 8 ở MU trong tương lai, số áo hiện đang thuộc về Ju