Bầu Đức tung tuyệt chiêu để giữ Kiatisak

Bầu Đức tung tuyệt chiêu để giữ Kiatisak

Bầu Đức sẽ giữ Kiatisak bằng mọi giá Độc Lập Hợp đồng 2 năm của HLV Kiatisak và HAGL