Adriano Schmidt cười nói trong buổi tập đầu tiên với tuyển Việt Nam, đánh tan nghi ngờ về khả năng tiếng Việt

Adriano Schmidt cười nói trong buổi tập đầu tiên với tuyển Việt Nam, đánh tan nghi ngờ về khả năng tiếng Việt

https://sport5.vn/adriano-schmidt-cuoi-noi-trong-buoi-tap-dau-tien-voi-tuyen-viet-nam-danh-tan-nghi-