Abramovich gây sốc không muốn Chelsea vào tay chủ Mỹ, thà chấp nhận bị trừ điểm

Abramovich gây sốc không muốn Chelsea vào tay chủ Mỹ, thà chấp nhận bị trừ điểm

Tờ Daily Mail mới đây đã gây bất ngờ cho biết mặc dùChelseađã nhận